แฟนพันธุ์แท้ 27 เมษายน 2012 พุทธทาสภิกขุ ย้อนหลัง

รายการ แฟนพันธุ์แท้ 27 เมษายน 2012 ย้อนหลัง กับ แฟนพันธุ์แท้ พุทธทาสภิกขุ
แฟนพันธุ์แท้ 27 เมษายน 2012 แฟนพันธุ์แท้ พุทธทาสภิกขุ
แฟนพันธุ์แท้ พุทธทาสภิกขุ
ติดตามรับชม แฟนพันธุ์แท้ 2012 ย้อนหลัง ตอนล่าสุด(พุทธทาสภิกขุ 27 เมษายน 2555)

ดูความเดิมสัปดาห์ที่แล้ว แฟนพันธุ์แท้ 20 เมษายน 2555 ได้ที่นี่
รายการแฟนพันธุ์แท้ 2012 กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนานถึง 2 ปี 9 เดือน 17 วัน โดยเทปแรกของปี 2012 เริ่มออกอากาศในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เวลา 22.35 – 23.40 น. และ ได้เปลี่ยนพิธีกรเป็น กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ มาดำเนินรายการแทน

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) หรือรู้จักในนาม พุทธทาสภิกขุ (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536) เป็นชาวอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2449 เริ่มบวชเรียนเมื่ออายุได้ 20 ปี ที่วัดบ้านเกิด จากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่กรุงเทพมหานคร จนสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค แต่แล้วท่านพุทธทาสภิกขุก็พบว่าสังคมพระพุทธศาสนาแบบที่เป็นอยู่ในขณะนั้นแปดเปื้อนเบือนบิดไปมาก และไม่อาจทำให้เข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาได้เลย ท่านจึงตัดสินใจหันหลังกลับมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอไชยา ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของท่านอีกครั้ง พร้อมปวารณาตนเองเป็น พุทธทาส เนื่องจากต้องการถวายตัวรับใช้พระพุทธศาสนาให้ถึงที่สุด ตลอดเวลาที่ดำรงสมณเพศ ท่านพุทธทาสภิกขุตั้งใจศึกษาพระปริยัติอย่างแน่วแน่ พร้อมตั้งมั่นปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด และวัตรเหล่านี้เองที่ทำให้ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกิจทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระอย่างยากยิ่งที่จะหาพระภิกษุรูปใดเสมอเหมือน