เรื่องจริงผ่านจอ 28 มิถุนายน 2555 ย้อนหลัง

เรื่องจริงผ่านจอ 28 มิถุนายน 2555 ย้อนหลัง
เรื่องจริงผ่านจอย้อนหลัง 28 มิถุนายน 2555
รายการ เรื่องจริงผ่านจอ ตอนล่าสุด(28 มิถุนายน 2555)
-ปักป้ายตามหาพยาน
-ดื้อลงน้ำ
-หอมแก้มตกทอง
-2012:สัญญาณเตือนภัย

เรื่องจริงผ่านจอ 28 มิถุนายน 2555